Bio.bg

Организации

Bio.bg / Организации / Перманентна култура

Перманентна култура

Перманентна култура

Дизайн обединяващ хората и природата по най-устойчивия начин.

Почти напълно откъснати от природата, днес хората се чувстват така, сякаш животът им излиза от контрол. Мнозина са в порочния кръг на постоянна тревога за осигуряване на най-необходимото за семейството. Пермакултурата е бързо развиващо се, световно революционно движение на граждани, които искат да излязат от тази зависимост и отново да се върнат към здравословен и естествен начин на живот.

Пермакултурата включва устойчивост, етика, живот в общността, хармония с природата, подходяща технология, био земеделие и т.н. Самата дума, пермакултура (първоначално възникнала от перманентна агрокултура) е създадена от двама австралийци – Дейвид Холмгрен и Бил Молисън в отговор на предизвикателствата на съвременния живот.

Холистична система за дизайн, пермакултурата е първата в историята философия за дизайн основана на етиката. Тази етика включва – грижа за земята, грижа за хората и равноправие. Тези аспекти на етиката могат да се приложат във всяка част от живота. На тази база пермакултурата доразвива принципите си в дизайна, принципи които осигуряват минимална поддръжка и обработка, и близко взаимодействие между различните елементи, осигуряващо драстично намаляване на отпадъците.

Пермакултурата включва три аспекта, които най-общо могат да се опишат така:

Грижа за земята: действия за опазване на природата, земята се разбира като едно цяло.

Грижа за хората: включва физически и психологически аспекти, като например осигуряване на храна и подслон, природна медицина, намаляване на всекидневната тежка работа и осигуряване на равни възможности за всички хора.

Грижа за бъдещето: много е важна, ако искаме да запазим ресурсите си. Някои от аспектите тук са рециклиране, планиране, коопериране вместо съревноваване, подкрепа на местната икономика и използване на възобновяема енергия и ресурси.

Прилагането на концепцията за пермакултура ни помага да намалим разходите, ако внедрим различни алтернативи, които ни позволяват максимална ефективност и продуктивност. Например да засадим растения там, където е най-подходящо – в близост до подпочвени води или до канала от където се изтича битовата вода (само в случай, че се използват биоразградими, безопасни за растенията препарати в домакинството). По този начин се намалява времето за поливане, което може да се използва за възстановяване и почивка, а това води до подобряване качеството на живот.

Пермакултурата включва прилагане на определени принципи в дизайна. Например, когато планираме градината си или зоната за почивка, трябва да вземем предвид в кой момент в тази част от имота слънцето изгрява и залязва, или къде стратегически е най-подходящото място да се засеят различни видове зеленчуци.

Дизайнът на пермакултурата специфицира зони, които са най-подходящи за отглеждане на растения, животни или за зона за почивка, мислени като концентрични кръгове, като първият, вътрешен кръг е най-използван, а последния е най-малко използваната зона, така се оптимизират продуктивността и капацитета.

В пермакултурата принципите на етиката и дизайна ни помагат да вземаме правилните решения за хората и околната среда. Пермакултурата е етична система за дизайн, която може да се приложи както за сградите и обществото, така и за земеделските и градските райони.

Когато практикуваме пермакултура ние създаваме естествен капитал, облагите от който ползваме днес и ще ползваме в бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *