Bio.bg

Личности

Bio.bg / Личности / Кой подписва биосертификатите

Кой подписва биосертификатите

Кой подписва биосертификатите

На въпросите на bio.bg отговаря Гергана Ненчева от Балкан Биосерт ООД, първата българска организация за био сертифициране.

Кое е най-точното описание на това, с което се занимавате в момента?

Управление на орган за контрол и биологична сертификация на земеделска продукция и храни.

Как протича един типичен за вас ден?

Преглед на планираните инспекции за седмицата, контакти с партньори на организацията и клиенти, финансов мониторинг, евентуално – инспекции на оператори, тъй като съм и инспектор.

Кои са клиентите ви?

Селскостопански производители, пчелари, животновъдни стопанства, фирми, занимаващи се със събиране на диворастящи растения, преработватели, търговци на биопродукция от цяла България и Македония.

Кое е най-важното предимство на биопродуктите?

По мое мнение няма едно най-важно предимство, мога да посоча комплексни предимства – природосъобразен начин на производство, проследяемост, контрол върху цялата верига до достигане до краен потребител и други.

Защо са важни принципите в биопроизводството?

Самото изброяване на принципите дава представа за важността им: производство в пълна хармония с околната среда, опазване и дори увеличаване на почвеното плодородие, спазване на равновесието между хора, животни и растителен свят, максимално слаба интервенция върху суровините при преработката им в крайни продукти, абсолютна недопустимост на ГМО и/или техни производни и т.н.

Кое е най-голямото ви постижение досега?

Балкан Биосерт е сертифициращият орган с най-голям брой клиенти в България и Македония, пионер във въвеждането на биологичната сертификация в страната, активно участва в разработването на Националния план за развитие на биологичното земеделие на България и на Македония, ползва се с много добро име сред утвърдени западно-европейски сертифициращи организации като ЕКОСЕРТ иSoil Association.

Какво в работата ви доставя най-голямо удоволствие?

Лесно е да се разбере – това е работа с ясна кауза, всеки един клиент е и още една малка част съхранена природа. В тази връзка значителното нарастване на интереса към биологично производство и сертификация е изключително вълнуващ.

Кое е най-трудното във вашия бизнес?

Все още много слабо държавно участие в биоземеделието, слаб контрол върху фалшивите «био-продукти» от страна на държавните органи, ниска информираност на потребителите за биопродуктите и смисъла на сертификацията им, липсата на финансово подпомагане за биопроизводителите.

Какви опасности виждате пред вашия бизнес?

Контролни органи с негативна репутация, които ще увредят името и работата на утвърдените сертифициращи органи в България, занижения държавен контрол върху работата на контролните органи, толерирането на разпространение на ГМО в страната.

Кой е най-важният урок, който сте научили до този момент?

Биопроизводството е философия, в която трябва да бъдат в отлично взаимодействие държавата, производителите и потребителите. Тогава се получават впечатляващи резултати, като тези на Германия и Англия.

Как може да бъде развит биопазарът?

Тук е трудно да се даде рецепта или отговор с няколко думи, това е тема за мащабни планове. Все пак механизмите на този пазар не се различават от тези на пазара на конвенционални продукти, тоест може да се прилагат същите механизми и да доведат до същия ефект.

Кои други биобрандове уважавате?

Поради естеството на моята работа не мога да посоча една предпочитана марка биопродукти, дори бих се радвала на по-голямо разнообразие от такива марки на нашия пазар.

Оттук накъде? Как виждате бъдещето на вашия бизнес?

Имам оптимистична нагласа, която досега се оправдава. Това е поле за развитие, което ще се разраства изключително бързо в близко бъдеще и ще е изцяло в плюс на страната и на потребителите.

Балкан Биосерт ООД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *