Bio.bg

Организации

Bio.bg / Организации / Био сертификация

Био сертификация

Био сертификация

Нараства броят на фирми, които искат сертификация за биопродукция у нас, казва Гергана Ненчева, управител на първия орган, сертифициращ биопроизводство в България

Биопродукцията в България все още е много непопулярна, за съжаление. Защо решихте да заложите на този бизнес?

Действително е така. Още повече, че в началото на 2003г., когато Балкан Биосерт започна работа, биопродуктите бяха съвсем непознати. Решението за стартиране на този бизнес е дълга история – дружеството е плод на българо–швейцарска междуправителствена спогодба от 1991г. за насърчаване на развитието на селското стопанство, в частност – биологичното земеделие, в България. Една от целите беше създаване на местен орган за биологична сертификация, който да предлага достъпни и надеждни услуги на българските биопроизводители. В рамките на пет годишен проект развитието на дружеството се подпомагаше и чрез частично финансиране от СЕКО (Секретариата по Икономически дейности на конфедерация Швейцария). Активна подкрепа Балкан Биосерт получаваше от ИМО (Институт за пазарна екология, Швейцария – световно утвърден сертифициращ орган), ФиБЛ (Научен институт за биологично земеделие, Швейцария), както и от български неправителствени организации – фондация за биологично земеделие “Биоселена” например.

През 2005г. Балкан Биосерт получи одобрение от германската служба за селското стопанство и храните “BLE” и така биологичните продукти с наши сертификати могат да бъдат внасяни в Германия при същия режим, както и на останалите европейски колеги. От началото на 2007г. дружеството е включено в списъка на Европейската Комисия на одобрените и признати сертифициращи органи под номер BG-02.

Каква е гаранцията за обикновения потребител, че даден продукт е „био“?

Гаранцията за крайния потребител, който консумира продукта е на първо място сертификацията на продукта: съгласно действащите норми за биологично производство и сертификация, всеки биопродукт трябва да е контролиран и сертифициран от одобрен сертифициращ орган. Задължително е обозначаването на сертифициращия орган върху етикетите на биологичните продукти.

Освен това, местата за крайни продажби на биологични продукти – магазини, стопанства, щандове – също подлежат на контрол и сертификация. Така контрола се осъществява на всеки етап от производство и дистрибуция на биологичните продукти.

Каква е схемата на контрол от ваша страна спрямо клиентите ви?

Балкан Биосерт предлага контрол и сертификация съгласно българско биологично законодателство, регламент на ЕС за биологично производство и сертификация ЕЕС 2092/91, както и контрол за сертификация съгласно национална биологична програма на САЩ “NOP”, биологичен стандарт на Япония “JAS”, частни марки биологична продукция, съвместно с Института за пазарна екология “ИМО”, Швейцария.

Как се става производител на биопродукция в България? Какви са първите стъпки, има ли някакви трудности, ако да – какви?

На първи етап е необходимо желаещите да произвеждат биологична продукция да се свържат със сертифициращ орган или консултант за запознаване с основните изисквания за биопроизводство.

Ако желаещите преценят, че могат да въведат и прилагат такъв вид производство в стопанствата си, сключват договор със сертифициращия орган и влизат в процес на контрол и сертификация.

Това обаче е само началото, тъй като за различните видове селскостопански дейности има задължителни периоди на преход към биологично производство с регламентирана продължителност – от 6 месеца до 3 години. Едва след изтичане на периода на преход един производител получава статут “биологичен”.

Трудностите в началните стъпки и в периода на преход са сериозни, зависят основно от вида дейност. При отглеждане на растения, затруднения има при борбата с вредители, опазване и подобряване на почвеното плодородие с естествени средства и методи, ограниченията по отношение на използваните препарати, наличие на разнообразни разрешения за биоземеделие, вложения в България, инвестиции в биологичните стопанства. При животновъдните стопанства като основни трудности се очертават лечението на животните, строгите изисквания по отношение на храненето им, необходимостта от осигуряване на пасищни площи и закрити площи за животните, поддържане на стадата, стопанисване на оборската тор и много други.

Какви фирми се обръщат към вас? Има ли някави тенденции в този пазар?

Балкан Биосерт работи в България и Македония от 2003г, като към момента е водещ сертифициращ орган и в двете страни, разполага с опитен и много добре обучен инспекторски и сертификационен персонал.

Основно към нас се обръщат растениевъдни стопанства, преработвателни предприятия, фирми за събиране и преработка/търговия с диворастящи растения, пчелари, животновъдни стопанства.

Като тенденция се очертава нарастването на броя преработватели, които искат сертификация. Това е сигнал за навлизане на по-широк асортимент биологични продукти на българския пазар – през 2007г. се появиха биологичен хляб, кисело мляко, зеленчукови консерви, а съвсем скоро – биологично краве и овче сирене. Предстои също така излизане на пазара и на биологична лютеница, туршия, компоти и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *