Bio.bg

Събития

Bio.bg / Събития / Био бум

Био бум

Био бум

Световният биопазар е най-бързо развиващият се сегмент в хранителната индустрия

През последните няколко години биоземеделието се развива с изключително бързи темпове, а успоредно с него нараства и световният биопазар – с между 10% и 20% на година. Според Organic Consumers Association, това прави световния биопазар най-бързо развиващият се сегмент в хранителната индустрия.
Биоземеделие в момента се практикува в приблизително 120 страни по света. През 2000 г. сертифицираните площи за биоземеделие са едва 8 млн. ха, а през 2006 г. те вече са 51 млн. ха. Страните с най-големи площи сертифицирани като биологични са Австралия (12 млн. ха), Китай (3,5 млн. ха) и Аржентина (2,8 млн. ха). Ако обаче се вземе предвид делът на био земите като процент от всички обработваеми земи в една страна, то първенците са Австрия (14%) и Швейцария (12%).
Биопроизводството отбелязва бум и в някои източноевропейски страни, като Чехия например, където биофермите заемат 6% от земеделската земя. Засега в България са сертифицирани 168 производители, а общата площ на биологичните култури е 16 хиляди хектара.
Само за 2006 г. пазарът на био плодове и зеленчуци в Германия се е увеличил с 14%, в Англия – с 11%, а във Франция – със 7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *