Bio.bg

Храна

Bio.bg / Храна / Био земеделие за био разнообразие

Био земеделие за био разнообразие

Био земеделие за био разнообразие

Био земеделието увеличава биоразнообразието и използва естествения биологичен контрол на терена

Био земеделието е една от най-успешните схеми за запазване на околната среда и обработваемите площи, защото фермерите, които се занимават с това отделят повече средства за биологични препарати за растителна защита, като по този начин помагат и на природата, запазвайки биоразнообразието в обработваемите терени и около тях.
Според изследвания, направени в последните години, биоземеделието спокойно може да се използва като заместител на конвенционалните начини за обработка на почвата. В изследване на тридесет обработваеми площи става ясно, че в биологично отглежданите се наблюдава пет пъти по-висок растеж на видовото разнообазие на растенията и до двадесет пъти по-високо видово разнообразие на животните в сравнение с конвенциоалните. Даже наличието на насекоми-опрашители в биологичните ферми е сто пъти по-високо, а съотношението хищник-жертва има ръст двадесет пъти.
Доказва се още, че третирането с инсектициди, което широко се прилага в конвенционалното земеделие действа само за съответният сезон, като последствията са намаляване на естествените хищници и увеличаване на първоначалния „вредител”. Биоземеделието спомага за увеличаването на биоразнообразието, включвайки важни функционални групи като растенията,опрашителите и хищниците, което повишава естественият биологичен контрол на самият терен.
Превантивните мерки срещу вредителите в конвенционалното земеделие имат само краткотраен ефект – унищожавайки един вид, ние променяме местообитанието му, а това дава два изхода – единият е след премахването на инхибиращият фактор (което в случая е определен инсектицид) премахнатия вид да се върне отново в местообитанието си; вторият вариант е той тотално да изчезне от дадената екологична ниша, което с времето ще доведе до промяна и в останалият видов състав на терена.
Дали използването на биологични препарати за растителна защита не е по- добрият вариант –преценете сами.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21611171

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *