Bio.bg

Храна

Bio.bg / Храна / Плюсовете на биоживотновъдството

Плюсовете на биоживотновъдството

Плюсовете на биоживотновъдството

Какви са основните разлики при биологичното отглеждане на животни?

Интензивното животновъдство е отговорно за над 400 вида газ, отделян в атмосферата, главно заради огромните количества тор, които се получават при масовото отглеждане на животни. Водороден сулфид, метан, амоняк, въглероден диоксид са само някои от отделяните от торта газове, които не само, че замърсяват въздуха, а и са вредни за човека и природата. А отделяните азотни оксиди са една от главните причини за киселинните дъждове.
Що се отнася до условията на отглеждане на животните във фермите, то картинката е също толкова мрачна – липса на слънчева светлина, затворени, задушни и препълнени помещения, клетки, редовна дневна порция от антибиотици и хормони, обезклюняване на птиците и премахване на опашките на говедата, поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата, изрязване на зъбите, обезроговяване.
Добрата новина е, че интензивното животновъдство си има алтернатива – био животновъдството. При него се спазват строги правила и стандарти, а към животните се отнасят хуманно и им се осигурява достатъчно пространство за изява на естественото им поведение. Животните не са завързани и имат достъп до поляни, двор, сух и топъл подслон. За храна се използват фуражи, произведени по биологичен начин, тоест без употреба на пестициди, инсектициди и изкуствени торове. А през периода на бозаене, животните се хранят с майчино мляко – за сравнение, при конвенционалното животновъдство малките се отбиват възможно най-рано и се хранят с изкуствени заместители. Освен че е по-хранително, майчиното мляко засилва имунитета на малките. При биологичния начин на отглеждане се забранява всяка форма на осакатяване на животното и нехуманно отношение към него.
За лечение на животните се използват хомеопатични лекарствени средства, фитотерапевтични препарати – растителни екстракти и есенции, микроелементи. Забранени са антибиотиците, растежните стимулатори и други вещества за повишаване на продуктивността, генномодифицираните храни и храненето с трупно брашно. Освен това броят на отглежданите животни е ограничен в зависимост от наличната площ, а така се избягва всякаква форма на замърсяване на почвата, повърхностните и подпочвените води и пренатоварване с оборски тор. И не на последно място (и съвсем не случайно) – биопродуктите от животински произход са много по-богати на витамини, протеини и всякакви други хранителни вещества.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *