Bio.bg

Организации

Bio.bg / Организации / Що е то биосертификацията

Що е то биосертификацията

Що е то биосертификацията

Какви са стъпките, които трябва да извърви един търговец или фермер за да сертифицира продукцията си?

Според швейцарски експерти в областта на биопроизводството България има голям потенциал за развитие на биоземеделие и животновъдство. До преди няколко години основната спънка в тази област е отсъствието на български контролен и сертифициращ орган, което прави самата процедура по сертификацията прекалено скъпо начинание. Към днешна дата обаче в България работят няколко сертифициращи органа.

Какви са стъпките, които трябва да извърви всеки предприемач (фермер, преработвател или търговец), желаещ да предложи на пазара своите продукти като биологични?

  • Първото нещо, което трябва да се направи, е да се осъществи връзка с „Балкан Биосерт“ или друг лицензиран сертифициращ орган в България и да се заяви желание за сертификация.
  • Сертифициращата организация изпраща стандартен пакет с документи за попълване.
  • Сертифициращата организация проверява попълнените документи и ако всичко е наред, изпраща договори и оферта с цената и необходимото време за контрол и сертификация.
  • След подписване на договорите сертифициращата организация назначава лаборатория, която ще извърши анализ на почвата и продукцията и инспектор, който заедно с предприемача, определя дата за инспекция. Инспекцията е стандартна контролна дейност, която се провежда веднъж годишно.
  • По време на инспекцията, на инспектора трябва да бъде предоставен пълен набор от всички необходими документи, като счетоводни книги, фактури, карти, скици, декларации, а освен това трябва да се даде изчерпателна информация и достъп до всичко, което инспекторът иска да види. В края на контрола се подписва доклад за установено моментно състояние на фермата или предприятието. Сертифициращата организация може да извърши необявени проверки на място, за да провери определена част от фермата или предприятието, или допълнителни контроли, при които се акцентира върху предишно установени несъответствия.
  • Сертификационната комисия оценява резултатите от контрола и взема решение дали може да се издаде предварително решение за сертификация, а ако има несъответствия налага санкции – допълнителни условия за сертификация.
  • При отрицателно решение управителят на фермата или предприятието може да подаде (в законно установените срокове) молба за преразглеждане на сертификационното решение или жалба с възражения.
  • След положително решение се издава сертификат и сертификационно писмо, в което са дадени условията, които трябва да бъдат изпълнени.
  • Приложеното потвърждение трябва да се подпише и изпрати обратно, заедно с план как ще бъдат изпълнени изискваните подобрения.

_____________

По време на целия процес по сертификацията и контрола, а и преди и след това, незаменима помощ може да окаже Фондация за биологично земеделие „Биоселена“. Тя може да помогне при цялостната подготовка за сертификация на стопанството или предприятието, чрез подготовка на документите, разясняване на процедурите и даване на препоръки. Освен това фондацията извършва анализи, оценки, обучения и технически консултации в услуга на желаещите да предлагат биологични продукти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *