Bio.bg

Храна

Bio.bg / Храна / Повишено внимание

Повишено внимание

Повишено внимание

Фалшивите биохрани попадат във фокуса на нов проект на Българската национална асоциация на потребителите и Фондация "Биоселена".

Българската национална асоциация на потребителите и Фондация за биологично земеделие „Биоселена” започват проект, който драстично ще намали фалшифите биопродукти в магазините. Само през първата седмица на проекта са събрани десетки етикети на храни с неверната информация „био”, „еко”, „екологично”, „произведено в екологично чист район”…

Ето какво е хубаво да знаеш. За да може да бъде продаван с означението „биологичен”, всеки продукт трябва да бъде произведен по биологичен начин, контролиран и сертифициран от организация или фирма, която отговаря на строго определени с нормативна уредба изисквания. Освен означението „биологичен”, който е официалният термин за България, на етикета на продукта трябва да има името и кодовия номер на контролния орган. Тук можеш да прочетеш повече за означенията.

Твърдението, че даден продукт е произведен в „екологично чист район”, без да е наистина биологичен естествено внушава на потребителите измамната асоциация, че е произведен по биологичен начин.

Фалшивите биохрани нанасят сериозна вреда на производителите на истински биологични продукти. Засега в България са сертифицирани 168 производители, а общата площ на биологичните култури е над 16 хиляди хектара. Истинските биопродукти обаче са подложени на нечестна конкуренция от по-евтините фалшиви „биохрани”.

Проектът ти напомня да внимаваш какво купуваш, но той е насочен и към производителите, които заради печалби или от незнание злоупотребяват с думите „еко” и „био”, както и към компетентните държавни органи.

Заблуждаващите биоетикети нарушават няколко закона – за храните, за животновъдството, за прилагането на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС. Глобите варират от 1000 до 10 000 лева. Екипът на проекта възнамерява да се обърне към производители, които злоупотребяват с етикетите за биохрани, към веригите магазини, които ги продават и към контролните органи, а ако няма ефект – и към съда и така да предизвика обществен интерес към проблема и нетърпимост към фалшификатите.

Проектът ще се изпълнява до края на 2007 година с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.

Контакт: biohraniproject@gmail.com

Още статии от Bio.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *