Bio.bg

Храна

Bio.bg / Храна / Чиста земя за… биоземеделие

Чиста земя за… биоземеделие

Чиста земя за… биоземеделие

Никак не е случайно, че в биологичното земеделие се отделя особено внимание на здравето на почвата и фермерите, които искат да се захванат с тази екологична форма на земеделие, се ориентират към чисти земи.

Почвеното здраве е на мода, защото начинът, по който се обработва земята оказва влияние върху качеството на храната, а оттам и върху нашето здраве. Доказателство за това е, че в биологичните плодове, зеленчуци и зърнени храни има по-високо съдържание на минерали, витамини и антиоксиданти. Не случайно биоземеделието изрично забранява пръскането с отровни пестициди и инсектициди, торенето с изкуствени торове и използването на генно-модифицирани организми.

Биофермерите отглеждат разнообразни култури и правят сеитбооборот – така почвата не се изтощава, запазва плодородието си, а и в нея не се изсипват ненужни отрови. Това по-отговорно отношение към земята прави живота ни по-здравословен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *