Bio.bg

Храна

Bio.bg / Храна / Хуманно отношение

Хуманно отношение

Хуманно отношение

Човекът е развъждал съвременните млечни крави в продължение на стотици години с една основна цел: да дават повече мляко, отколкото може да избозае телето. Прочети за житейския цикъл на кравата и телето в една биоферма.

Съвременните млечни крави са животни, които човекът е развъждал в продължение на стотици години с една основна цел: да дават повече мляко, отколкото може да избозае телето. Тази разлика човекът използва за свои нужди – в нашия случай се превръща в био кисело мляко.

Отделянето на мляко е процес пряко свързан с възпроизводството на бозайниците. Тази способност е дадена от природата на женския индивид, за да отгледа своето малко в началото на неговия живот. Млякото започва да се синтезира в млечната жлеза малко преди раждането. Приблизително 40 – 60 дни след раждането кравата се разгонва. От ситуацията се възползва бикът (или осеменителят). Ако кравата “хване” – следва 9 месечна бременност. През бременността фермерът се грижи за кравата и я дои по два пъти на ден. Част от млякото дава на телето, останалото продава на мандрата. Два месеца преди следващото раждане фермерът “пресушава” кравата – т.е. спира да я дои, за да може тя да се подготви нормално за следващото раждане. Периодът, през който кравата се дои, се нарича лактационен период и продължава приблизително 300 дни.

Така в живота на една млечна крава се редуват няколко важни събития: раждане, лактация (хранене на малкото), заплождане, ново раждане и т.н. Средната продължителност на живота на една млечна крава в конвенционалните интензивни ферми (factory farming) e пет години. За това време те раждат две телета. В биологичните ферми кравите живеят средно осем години и раждат по шест телета. Отглеждат се свободно в оборите (не са вързани), през по-голямата част от годината са на пасището.

Какво става с телетата?
Телетата, имали нещастието да се родят в промишлена кравеферма, много често имат съдбата на телетата от този клип.

Телетата на кравите, произвеждащи био мляко, имат значително по-добра съдба. Част от женските телета остават във фермата, за да станат майки след 2,5 години. Част от мъжките отиват в други ферми, където ги отглеждат за бици. Частта от телетата, които нямат необходимите качества за продължаване на рода (породата) се отглеждат пасищно до достигане на 450 – 500 кг. живо тегло, след което отиват на кланица.

При отглеждането на кравите и на телетата нашите биофермери спазват всички изисквания за хуманно отношение към животните. Нещо повече – те обичат своите животни, които са част от семействата им. Сутрин стават в 5.30, почистват обора, зареждат закуската на кравите и започват доенето. След това дават закуската и на телетата и чак тогава закусват те. През деня кравите и големите телета са на паша, а по-малките телета – на телешки ясли в общ бокс. Вечер обикновено приключват доенето към 21.30, дават вечерята на телетата и чак тогава си лягат. Този режим се повтаря всеки ден, без почивка в събота и неделя, без Коледна, Великденска или лятна ваканция. Така е в повечето български семейни селски ферми. Продуктите като био киселото мляко са факт благодарение на запазената любов на българските стопани към животните.

За всички, които проявяват интерес, фондация "Биоселена" може да организира посещение на двете ферми, в които се добива млякото за Био кисело мляко. За заявки: Тенчо Христов 0888 708470, biogabrovo@mbox.digsys.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *